Akademik

BiQuiz iyi bir eğitsel araç olmanın dışında akademik çalışmalara katkı sunmayı da amaçlamaktadır.

Soru-Cevap Tekniğinin Yeniden Yorumlanması

Nasıl Katkı Sağlayacak?

BiQuiz oyunlaştırma (gamification)'nın etkisi ile Crowdsourcing (kitle kaynak) yapılarak yapılandırılmış büyük veriye(Big Data) ulaşmayı hedeflemektedir.Elde edilen büyük veri'nin eğitimde ve akademik araştırmalarda kullanılması planlanmaktadır.

Nasıl Ortaya Çıktı

BiQuiz fikrinin ortaya çıkışı 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı (ISTEC)'na sunulan bir makale ile olmuştur. Makale FATİH projesinin sınıflara girmesi ile oluşabilecek farklılıkları örneklemek adına bir uygulama modeli ortaya koymaktaydı. Buna göre geleneksel eğitimde kullanılan soru-cevap gibi tekniklerin mevcut teknolojiye uygun şekilde yorumlanarak uygulanması bir zorunluluktur.

Akademik Kaynaklar